یافتن رابطه بین مقدار دبی آب عبوری از سرریزها

اگر این وبلاگ برای شما عزیزان مهم و کاربردی است لطفا ابتدا مطلب زیر را بخوانید 

با تشکر :

{لطفا ابتدا ما را با پیوستن به کانال ( ترفتد و دانستنی + سرگرمی و خنده ) حمایت کنید این کانال تبلیغات نیست و صرفا برای همین وبلاگ است 

ما برای شما عزیزان بهترین ها را به ارمغان آورده ایم پس لطفا شما نیز با پیوستن به این کانال هم ما را یاری کنید و هم با ترفندهای کاربردی و دانستنی های مهم دنیا آشنا شوید + کلی کلیپ خنده دار و جوک های توپ تا روده بر بشی از خنده 

با تشکر مدیریت وبلاگ


لینک کانال :   tarfandodanestani@    }


سرریز

هدف آزمایش:

یافتن رابطه بین مقدار دبی آب عبوری از سرریزها با ارتفاع آب پشت آنها

تئوری آزمایش:

در مهندسی هیدرولیک سرریزها برای تنظیم سطح آب و اندازه گیری دبی جریان در مخازن سدها بکار گرفته می شود.

در تحلیل تئوری تاثیرات اغتشاش، توزیع سرعت روی لبه سرریز و ایجاد جریانهای ثانویه در گوشه های تیز پشت سرریز در نظر گرفته نمی شود و لذا یک نتیجه تقریبی حاصل می گردد. ولی سرانجام با به کاربردن یک ضریب تجربی به مقدار زیادی روابط بدست آمده با واقعیت مطابق خواهد شد:

Qr = CwQ

برای بدست آوردن یک معادله ساده برای سرریز باید فرضهای زیر را در نظر گرفت:

 - توزیع سرعت در بالا دست سرریز یکنواخت است.

- تمام ذرات سیال هنگام عبور از سرریز به طور افقی حرکت می کند.

- فشار در روی سطح منحنی ریزش صفر است.

- از تاثیر چسبندگی و اغتشاش صرفنظر می شود.

سرریز مستطیلی

:0    دبی تئوری

 

:0 دبی واقعی

سرریز مثلثی

 

:0 دبی تئوری

 

:0     دبی واقعی

شرح آزمایش:

ابتدا به شرح مختصری از دستگاه می پردازیم:

دستگاه مطابق شکل ۶-۱ شامل میز هیدرولیکی با منبع آب وپمپ و تانک اندازه گیری دبی و کانال پشت سرریز است.در انتهای کانال شیارهایی جهت نصب انواع سرریزها وجود دارد.

در وسط کانال یک دستگاه ارتفاع سنج نصب شده تا ارتفاع آب پشت سرریز اندازه گرفته شود.

ابتدا پمپ را روشن کرده و شیر را باز نمایید تا آب جریان یابد و واردکانال شود.سپس دستگاه را کالیبره نموده و بدین منظور شیر را کامل بسته تا جریان آب از روی سرریز قطع شود. حال ارتفاع سنج را با سطح آب مماس نماید.

شیر را تا آخر باز کرده و ارتفاع را یادداشت نمایید، سپس دبی و اطلاعات دیگر را اندازه گرفته در جدولی یادداشت نمایید.

شرح آزمایش :

ابتدا دو پمپ را روشن کرده و دو شیر را باز کنید. سپس با ثابت شدن ارتفاع آب، ارتفاع را یادداشت کرده و آب داخل مخزن ریخته می شود؛ سپس شیر مخزن را بسته و با داشتن کرنومتر دبی مربوطه را اندازه بگیرید.سپس شیرها را به مقدار یکسان بسته و مراحل مذکور را انجام دهید.

Image0191.jpg


/ 0 نظر / 75 بازدید