گزارش کار آز شیمی و فیزیک

استخدام سراسری دانشجویان و تحقیق و پایان نامه دانشجویی از طریق لینک http://stufile.ir/?ref=4197 ،کسب درآمد در خانه از طریق فروش فایل های قابل دانلود http://stufile.ir/?ref=4197

بنر ساده 60 در 468 سفارش مجموعه مقالات
گزارش کار آز شیمی تجزیه 1 اندازه گیری یون منیزیم
نویسنده : امیر علی فتح اللهی - ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٥
 

ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم 

(هر گزارشی که گزارش کار نیست )

 

برای دانلود و خرید روی لینک دانلود کلیک کنید :

 

لینک دانلود


'استخدام سراسری دانشجویان و مرکز پایان نامه و تحقیق دانشجوییhttp://stufile.ir/?ref=4197
 
 
مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی
نویسنده : امیر علی فتح اللهی - ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 

 

 

 

 

فصل اول: سیالات و معادلات حاکم بر آن 
قبل از شروع بحث، پیرامون ویژگی های اولیه ی سیال صحبت می کنیم. سیال مادهای است که جاری میشود، زیرا نمی  تواند در برابر تنش برشی مقاومت کند.  
تذکر 
جرم واحد حجم یک جسم یا سیال را چگالی جرمی مینامند و از رابطه زیر بدست میآید.  

تذکر  
نیروی عمودی وارد بر سطح را فشار می نامند که در حالتی ساده به صورت زیر بیان می شود:  

تذکر  
فشار یک کمیت اسکالر است و مطابق رابطه ی فوق از آنجا که از اندازه نیرو که یک کمیت اسـکالر اسـتفاده مـی شـود، 
اسفشار کمیتی اسکالر می باشد.  
تذکر  
درSI واحد فشار، نیوتن بر متر مربع است که آن را پاسکال مینامند و ارتباط آنها به صورت زیر بیان می شود:  
نکته  
هرگا سیال ساکن فرض شود می توان میتوان اختلاف فشار بین دو نقطه غیر هم تراز را به صورت زیر بدست آورد که در آن فواصلYاز کف ظرف می باشد :  
)( 1212 r -=- yygpp «11 » (3) فیزیک 
نکته  
می توان در شکل دیگری با توجه به نفوذhدر سیال ،در صورتی که فشار محیط باشد در هر عمقی از سـیال رابطـه ی  فشار را داشت 

منگنه ی آبی و اصل پاسگال  
اصل پاسکال:  
تغییر فشار اعمال شده به یک سیال محصور و تراکم ناپذیر به صورت تضعیف نشده به تمام نقاط سیال و به دیواره هـای  ظرف آن منتقل میشود.  
ترمزهای هیدرولیکی و منگنههای آبی (همان طور که ذکر شد) بر اساس اصل پاسـگال عمـل مـیکننـد. طبـق شـکل ، 
میتوان ارتباط بین کمیتهای موجود را به صورت زیر نوشت:  

در صورتی در تساوی فوق ظاهر میشـود کـه سـطح مقطـع هـای بـزرگ (A) و کوچـک a، 
دایرهای باشند.

نمونه سوالات تستی  
1 - اگر رگهای خونی در بدن انسان به عنوان لولههای ساده در نظر گرفته شوند اختلاف در فشار خون بین  خون پاها و سر یک مرد به بلندی 8/1 متر وقتی که در حال ایستاده است، چقدر است؟ فرض کنید که گرانش  ویژه خون . 06/1 است  
 1/06kPa (4 17 8/ kPa (3 187kPa (2 18 7/ kPa ( 1 
 -2 اگر فرض کنیم که چگالی میانگین آب دریا kg / m 
3 است، اگر تراکمپذیری آن (مدول حجمی=10  
2000MPa) باشد، چند درصد از چگالی در ضمن رفتن از سطح تا عمق 1 مایل ( 16 9/ m= ) تغییر مییابد؟  
 81% (4 0/ %81 (3 18% (2 8% ( 1 
3 - یک جوسنج جیو های در 762 میلیمتر قرار دارد. حجم یک حباب گاز وقتی در ته یک دریاچه /45 7 متر قرار دارد برابرcm 33  است، این حباب به سطح آب میآید. حجم آن در سطح دریاچه چقدر است؟  
cm(1 178 

/ cm (2 178 3 
/ cm (3 56 1 3 
/ cm (4 45 7 3 

 -4 لوله یکنواخت کوچکی به شکل دایر های به شعاع r که سطح آن قائم است، در آورده شده است.  
حجمهای مساوی از دو مایع که چگالیهای آنها r و s هستند r > s نصف دایره را پر میکنند. زاویه ای را 
که فصل مشترک دو مایع با امتداد قائم میسازد پیدا کنید.  

5 - یک بالابر هیدرولیکی در ایستگاه خدماتی دارای یک پیستون بزرگ به قطر 30cm و یک پیستون 
کوچک به قطر 2cm است. چه نیرویی براب بالا بردن یک بار به جرم 1500kg بر پیستون کوچک باید وارد  شود؟  
 450N (4 210N (3 650N (2 65N ( 1 
6- یک بلوک چوبی به وزن 71 2/ N و گرانش ویژه 0/ 75 برای شناوری کامل با نخی به ته مخزن آبی بسته  شده است. کشش نخ چقدر است؟  

 

ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم 

(هر گزارشی که گزارش کار نیست )

 

برای دانلود و خرید روی لینک دانلود کلیک کنید :

 

لینک دانلود'استخدام سراسری دانشجویان و مرکز پایان نامه و تحقیق دانشجوییhttp://stufile.ir/?ref=4197
 
 
پروژه امار و مدل سازی ریاضی
نویسنده : امیر علی فتح اللهی - ساعت ۳:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 
ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم 
(هر گزارشی که گزارش کار نیست )
 
برای دانلود و خرید روی لینک دانلود کلیک کنید :
 
لینک دانلود

'استخدام سراسری دانشجویان و مرکز پایان نامه و تحقیق دانشجوییhttp://stufile.ir/?ref=4197
 
 
پایان نامه آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن(متالوگرافی)
نویسنده : امیر علی فتح اللهی - ساعت ۳:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 

توضیحات محصول :این پایان نامه در موردآزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن(متالوگرافی) پرداخته .که با فرمت ورد در48 صفحه و  قابل ویرایش برای دانشجویان گرامی تهیه شده است.

 دانلود پایان نامه آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن(متالوگرافی)

 

چکیده:  
 چدن خاکستری از آلیاژ آهن و کربن که حدود 2% بیشتر باشد ویا سرعت سرد کردن پایین و یا سیلیسیم که باعث ناپایداری سمنتیت می شود چدن خاکستری تولید خواهد شد. 
حال اگر مقدار کربن آن کمتر از3 / 4% باشد چدن خاکستری کم کربن بدست می‌آید که ریخته‌گری راحتری نسبت به فولادها دارد که ممکن است دارای زمینه مزیت و پرلیتی باشد. 
روش آزمایش: در اولین مراحل بریدن نمونه از قطعه اصلی به وضوح و نرمی و خوشتراشی آن پی می‌بریم بعد از بریدن،سوهان کاری آن نیز به راحتی انجام می‌شود. اما سمباده کاری آن علی رقم نرمی بالای آن با مشکل مواجه می شد. به طوری که با صرف کردن زمان حدود 3 / 1 بر سمابده کاری چدن‌های نظیر قبل کمتر به صافی مسطح می‌رسیدیم. 
همه از سوهان کاری و پولیش کاری (قبل از اچ کردن) نمونه را زیر میکروسکوپ می‌گذاریم در اولین نگاه خطوط بیش از حد سمباده و دستگاه پولیش مانع از دیدن گرافیت های آن می شد. 
و سپس حدود پنج الی هفت ثانیه در محلول برای اچ کردن فرو می‌بردیم بعد از درآوردن از محلول و شستن قطعه آن را زیرمیکروسکوپ گذاشتیم که زمینه را مشاهده کردیم. 
 
مقدمه 
اهمیت متالوگرافی 
متالوگرافی در مفهوم کلی عبارت است از مطالعه ساختار درونی فلزات و آلیاژها و رابطه این ساختار با ترکیب، نمونه تولید، و شرایط انجماد و خواص شیمیایی و مکانیکی آنها می‌باشد. یکی از آزمایشهای مهم واحد کنترل کمی و کیفی خط تولید ریخته‌گری متالوگرافی است که امروزه هم جنبه کنترل کیفی و هم جنبه تحقیقاتی به خود گرفته است. 
اگر بخواهیم به اهمیت این آزمایشگاه بیشتر واقف گردیم لازم است اهداف مهم این آزمایشگاه را به صورت خلاصه بیان و توجه کنیم. 

در فروشگاه دانشجویی بهار می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و... را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.خرید فایلهای کمیاب و دانشگاهی تهیه مقالات و تحقیقات ارزشمندامکان پرداخت آنلاین و دانلود فایل ارائه می شود. 

 

 

ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم 

(هر گزارشی که گزارش کار نیست )

 

برای دانلود و خرید روی لینک دانلود کلیک کنید :

 

لینک دانلود


'استخدام سراسری دانشجویان و مرکز پایان نامه و تحقیق دانشجوییhttp://stufile.ir/?ref=4197
 
 
پایان نامه آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن(متالوگرافی)
نویسنده : امیر علی فتح اللهی - ساعت ۳:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 

توضیحات محصول :این پایان نامه در موردآزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن(متالوگرافی) پرداخته .که با فرمت ورد در48 صفحه و  قابل ویرایش برای دانشجویان گرامی تهیه شده است.

 دانلود پایان نامه آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن(متالوگرافی)

 

چکیده:  
 چدن خاکستری از آلیاژ آهن و کربن که حدود 2% بیشتر باشد ویا سرعت سرد کردن پایین و یا سیلیسیم که باعث ناپایداری سمنتیت می شود چدن خاکستری تولید خواهد شد. 
حال اگر مقدار کربن آن کمتر از3 / 4% باشد چدن خاکستری کم کربن بدست می‌آید که ریخته‌گری راحتری نسبت به فولادها دارد که ممکن است دارای زمینه مزیت و پرلیتی باشد. 
روش آزمایش: در اولین مراحل بریدن نمونه از قطعه اصلی به وضوح و نرمی و خوشتراشی آن پی می‌بریم بعد از بریدن،سوهان کاری آن نیز به راحتی انجام می‌شود. اما سمباده کاری آن علی رقم نرمی بالای آن با مشکل مواجه می شد. به طوری که با صرف کردن زمان حدود 3 / 1 بر سمابده کاری چدن‌های نظیر قبل کمتر به صافی مسطح می‌رسیدیم. 
همه از سوهان کاری و پولیش کاری (قبل از اچ کردن) نمونه را زیر میکروسکوپ می‌گذاریم در اولین نگاه خطوط بیش از حد سمباده و دستگاه پولیش مانع از دیدن گرافیت های آن می شد. 
و سپس حدود پنج الی هفت ثانیه در محلول برای اچ کردن فرو می‌بردیم بعد از درآوردن از محلول و شستن قطعه آن را زیرمیکروسکوپ گذاشتیم که زمینه را مشاهده کردیم. 
 
مقدمه 
اهمیت متالوگرافی 
متالوگرافی در مفهوم کلی عبارت است از مطالعه ساختار درونی فلزات و آلیاژها و رابطه این ساختار با ترکیب، نمونه تولید، و شرایط انجماد و خواص شیمیایی و مکانیکی آنها می‌باشد. یکی از آزمایشهای مهم واحد کنترل کمی و کیفی خط تولید ریخته‌گری متالوگرافی است که امروزه هم جنبه کنترل کیفی و هم جنبه تحقیقاتی به خود گرفته است. 
اگر بخواهیم به اهمیت این آزمایشگاه بیشتر واقف گردیم لازم است اهداف مهم این آزمایشگاه را به صورت خلاصه بیان و توجه کنیم. 

در فروشگاه دانشجویی بهار می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و... را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.خرید فایلهای کمیاب و دانشگاهی تهیه مقالات و تحقیقات ارزشمندامکان پرداخت آنلاین و دانلود فایل ارائه می شود. 

 

 

ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم 

(هر گزارشی که گزارش کار نیست )

 

برای دانلود و خرید روی لینک دانلود کلیک کنید :

 

لینک دانلود


'استخدام سراسری دانشجویان و مرکز پایان نامه و تحقیق دانشجوییhttp://stufile.ir/?ref=4197
 
 
پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
نویسنده : امیر علی فتح اللهی - ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 

توضیحات محصول :این پایان نامه آشنایی با مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن  می باشد، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته شیمی تجزیه  بوده که در138 صفحه و  با فرمت ورد  قابل ویرایش برای دانشجویان گرامی آماده شده است.

 دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

 

 پیشگفتار  
در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود  یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و ... بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد. 
1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: 
روی فلزی با وزن ملکولی 4/65 گرم بر مول می باشد و در گروه IIB و ردیف چهارم از جدول تناوبی قرار گرفته است. روی را با علامت اختصاری Zn نمایش می دهند و دارای عدد اتمی 30، وزن اتمی 38/65، چگالی gr/cm3 14/7 در oc 20، انرژی نخستین یونش آن 394/9 و دارای 5 ایزوتوپ رادیواکتیوی طبیعی و یا حاصل شکافت هسته ای دیگر می باشد، فراوانترین ایزوتوپهای آن Zn 64  با فراوانی 6/48% و Zn 66  با فراوانی 9/27و Zn 68  با فراوانی 8/18% می باشد نیمه عمر روی d 244   65 می باشد. جزء عناصر احیاء کننده قوی و خود اکسید می شود 763/0   و بیشتر در حالت دو ظرفیتی موجود می باشد. یکی از عناصر کمیاب و ضروری بدن است. زیرا در اعمال اساسی مولکولی زیادی شرکت می کند. دسته ای از نمکهای کم محلول روی شامل هیدروکسید ، اکسالات و سولفید می باشد. روی با برخی از ترکیبات معدنی شامل سیترات لیدروکسید تولید کمپلکسهای محلول می کند. 
و....

در فروشگاه دانشجویی بهار می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و... را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.خرید فایلهای کمیاب و دانشگاهی تهیه مقالات و تحقیقات ارزشمندامکان پرداخت آنلاین و دانلود فایل ارائه می شود. 


ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم 
(هر گزارشی که گزارش کار نیست )
 
برای دانلود و خرید روی لینک دانلود کلیک کنید :
 
لینک دانلود

'استخدام سراسری دانشجویان و مرکز پایان نامه و تحقیق دانشجوییhttp://stufile.ir/?ref=4197
 
 
پاورپوینت نظریه کوانتومی
نویسنده : امیر علی فتح اللهی - ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 

این فایل زیپ حاوی 23اسلاید آموزشی است که برای ارائه کلاسی هم مفیده

ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم 
(هر گزارشی که گزارش کار نیست )
 
برای دانلود و خرید روی لینک دانلود کلیک کنید :
 
لینک دانلود
 

'استخدام سراسری دانشجویان و مرکز پایان نامه و تحقیق دانشجوییhttp://stufile.ir/?ref=4197
 
 
پاورپوینت فیزیک حالت جامد- ابررسانا
نویسنده : امیر علی فتح اللهی - ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۸
 

این فایل زیپ 21اسلاید آموزشی داره که برای ارائه کلاسی هم مفیده

 
 
 
 
 
 
 
 
ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم 
(هر گزارشی که گزارش کار نیست )
 
برای دانلود و خرید روی لینک دانلود کلیک کنید :
 
لینک دانلود

'استخدام سراسری دانشجویان و مرکز پایان نامه و تحقیق دانشجوییhttp://stufile.ir/?ref=4197
 
 
← صفحه بعد